Gerrit Hegen

De Boerenveearts, dat is Gerrit Hegen, boerenzoon, geboren en getogen in Gees (Dr.), opgeleid als rundveedierenarts aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, met vooropleiding Hogere Landbouwschool in Groningen en ruim dertig jaar werkzaam geweest als praktiserend dierenarts in Friesland en Zuid-Oost Drenthe. Hij verzorgt workshops, cursussen en trainingen voor melkveehouders en dierenartsen. Hij adviseert en doet onderzoek ten behoeve van de melkveehouderij.

De missie van De Boerenveearts is: het bevorderen van een integrale kijk op het melkveebedrijf. Daarbij is er in het bijzonder aandacht voor de relatie bodem-plant-dier en de integrale aanpak van dierziekten.

2014 en 2015, de eerste twee jaren als Boerenveearts, waren inspirerend! Met veel mooie contacten met mensen die actief bezig zijn in de melkveehouderij. En de opleiding tot salmonella expert, waardoor De Boerenveearts melkveebedrijven met een hardnekkige salmonellabesmetting integraal kan ondersteunen.

In 2016 waren er  veel ontwikkelingen in de melkveehouderij. De inpassing van de Kringloopwijzer op alle melkveebedrijven, de verlenging van de levensduur van melkkoeien, optimalisatie van jongveeopfok, droogstand en transitie en melkproductie. Het blijven mooie integrale uitdagingen die  kunnen leiden tot meer rendement.

In 2017 is de fosfaat-regelgeving  het leidende thema. Wederom veel integrale aspecten. Betere benutting van het eigen ruwvoer, beginnend met aandacht voor de bodem en een goede, uitgebalanceerde voeding van jongvee, droge koeien en melkvee om de aanvoer van fosfaat op het melkveebedrijf te beperken! Verder heeft een goede inpassing van weidegang van melkkoeien en jongvee dit jaar veel aandacht.

Workshops en weidecoach

We gaan door met de workshops ‘Kringloop en Diergezondheid’ en ‘Goed Voer voor Gezonde Koeien’. Niet alleen geschikt voor de melkveehouder, maar ook voor dierenartsen en andere erfbetreders. In 2015 heeft De Boerenveearts de opleiding tot weidecoach gevolgd met de bijbehorende FarmWalk. De relatie met diergezondheid wordt ook hier gelegd, De Boerenveearts zet de koe centraal. Kijk daarvoor onder Publicaties. Voor dierenartsen worden FarmWalk bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met de Stichting Weidegang. Heb je belangstelling? Meld je dan aan via info@deboerenveearts.nl.

Publicaties en contact

Bekijk ook de Publicaties. Daar vindt u artikelen en presentaties van de afgelopen jaren.

Een afspraak maken voor een presentatie, workshop of verdiepingstraining? Ga naar de pagina Contact voor een aanvraagformulier of het telefoonnummer.

Graag tot ziens bij een presentatie, workshop of training!

Seizoensfoto:

Een boer-vriendelijke manier om de koe veel weidegras op te laten nemen: Nieuw Nederlands Weiden.

Zie ook onder publicaties.

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn nog meer seizoensfoto’s.

En leuk om te lezen: “Een waarheid als een koe