Gerrit Hegen

De Boerenveearts, dat is Gerrit Hegen, boerenzoon, geboren en getogen in Gees (Dr.), opgeleid als rundveedierenarts aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, met vooropleiding Hogere Landbouwschool in Groningen en ruim dertig jaar werkzaam geweest als praktiserend dierenarts in Friesland en Zuid-Oost Drenthe. Hij verzorgt workshops, cursussen en trainingen voor melkveehouders en dierenartsen. Hij adviseert en doet onderzoek ten behoeve van de melkveehouderij.

De missie van De Boerenveearts is: het bevorderen van een integrale kijk op het melkveebedrijf. Daarbij is er in het bijzonder aandacht voor de relatie bodem-plant-dier en de integrale aanpak van dierziekten. De koe centraal bij kringlooplandbouw is een praktische training waarbij de processen in de pens en de stofwisseling in perspectief van de kringloop op het melkveebedrijf geplaatst worden. Reacties van veehouders en dierenartsen die deze training gevolgd hebben: veel praktische informatie om op het bedrijf of in de bedrijfsadvisering mee aan de slag te gaan!

In 2015 heeft De Boerenveearts de opleiding tot weidecoach gevolgd. De relatie met diergezondheid wordt ook hier gelegd.

Voor dierenartsen worden FarmWalk bijeenkomsten en verdiepingstrainingen over weidegang georganiseerd in samenwerking met de Stichting Weidegang. Heb je belangstelling? Meld je dan aan via info@deboerenveearts.nl.

Podcast bodemmonster

De Boerenverstand Podcast is opgericht in 2020 en bestaat uit wekelijkse gesprekken met boeren of experts van de landbouwsector om hun visie op een duurzaam en sterk landbouwsysteem te horen. Samen met melkveehouder Gerben Eising, akkerbouwer en monsternemer Wim Scholten was de Boerenveearts spreker in een bodempodcast.

De kringloop van bodem, plant en koe. Wat is het belang van een goed werkende bodem voor de diergezondheid?

In deze aflevering van de Bodempodcast gaat het over de kringloop van bodem, plant en koe op melkveebedrijven. We zijn te gast bij melkveehouder Gerben Eising uit Sleen (Drenthe) die samen met zijn ouders een melkveebedrijf runt met ongeveer 150 koeien en bijbehorend jongvee. Verder zitten aan tafel de Boerenveearts Gerrit Hegen en akkerbouwer en monsternemer bij Eurofins, Wim Scholten.

In de podcast bespreken zij vanuit hun eigen achtergrond waar zij naar kijken bij een uitslag van een bodemmonster en hoe hierin kan worden bijgestuurd. Tevens wordt uitgelegd waarom je de diertjes die in de bodem leven, net zo serieus moet nemen als de dieren die van het gras op de bodem eten. Uiteraard gaan we ook even naar buiten en zetten de schop in de grond om de bodem zelf te beoordelen. We maken ook een uitstapje naar het jongvee, wat doet een goede bodemwerking voor hen en waar kan dat fout gaan?

De podcast duurt ongeveer een uur en is te vinden op Spotify. Van de opnames van deze podcast is ook een filmpje te zien op YouTube.

Publicaties en contact

Bekijk ook de Publicaties. Daar vind je artikelen en presentaties van de afgelopen jaren.

Een afspraak maken voor een presentatie, workshop of verdiepingstraining? Ga naar de pagina Contact voor een aanvraagformulier of het telefoonnummer.

Graag tot ziens bij een presentatie, workshop of training!

Seizoensfoto

Weidegang voor jongvee: leren grazen en goed voor skelet- en spierontwikkeling.

Tip: leuk om te lezen “Een waarheid als een koe