Gerrit Hegen

De Boerenveearts, dat is Gerrit Hegen, boerenzoon, geboren en getogen in Gees (Dr.), opgeleid als rundveedierenarts aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, met vooropleiding Hogere Landbouwschool in Groningen en ruim dertig jaar werkzaam geweest als praktiserend dierenarts in Friesland en Zuid-Oost Drenthe. Hij verzorgt workshops, cursussen en trainingen voor melkveehouders en dierenartsen. Hij adviseert en doet onderzoek ten behoeve van de melkveehouderij.

De missie van De Boerenveearts is: het bevorderen van een integrale kijk op het melkveebedrijf. Daarbij is er in het bijzonder aandacht voor de relatie bodem-plant-dier en de integrale aanpak van dierziekten. De koe centraal bij kringlooplandbouw is een praktische training waarbij de processen in de pens en de stofwisseling in perspectief van de kringloop op het melkveebedrijf geplaatst worden. Reacties van veehouders en dierenartsen die deze training gevolgd hebben: veel praktische informatie om op het bedrijf of in de bedrijfsadvisering mee aan de slag te gaan!

In 2015 heeft De Boerenveearts de opleiding tot weidecoach gevolgd. De relatie met diergezondheid wordt ook hier gelegd.

Voor dierenartsen worden FarmWalk bijeenkomsten en verdiepingstrainingen over weidegang georganiseerd in samenwerking met de Stichting Weidegang. Heb je belangstelling? Meld je dan aan via info@deboerenveearts.nl.

Publicaties en contact

Bekijk ook de Publicaties. Daar vind je artikelen en presentaties van de afgelopen jaren.

Een afspraak maken voor een presentatie, workshop of verdiepingstraining? Ga naar de pagina Contact voor een aanvraagformulier of het telefoonnummer.

Graag tot ziens bij een presentatie, workshop of training!

Seizoensfoto

Weidegang voor jongvee: leren grazen en goed voor skelet- en spierontwikkeling.

Tip: leuk om te lezen “Een waarheid als een koe