Gerrit Hegen

In het algemeen hoort een gemiddelde melkkoe rond 170 dagen in lactatie minimaal 14 kg droge stof uit ruwvoer op te nemen….

Registratie van voorkomende klauwaandoeningen op papier of digitaal helpt mee om gericht te verbeteren. Goed voor welzijn en levensduur van de koeien!

Melkveehouders hebben in de afgelopen decennia op het gebied van mest en mineralen heel erg veel gepresteerd. Zie onder publicaties het artikel uit V-focus.

Ruwvoeronderzoek met het mineralenpakket is noodzakelijk om de kwaliteit van je eigen ruwvoer in te schatten….

“Ieder kalf dat een veehouder opfokt, produceert vanaf de geboorte tot de afkalfleeftijd van 25 maanden 33,8 kilo fosfaat. Bij een productie van 8200 kilo melk per koe kan voor iedere opfok zo’n 1,25 koe een jaar gehouden worden”

Citaat Riks Hoksbergen, Alfa Accountants in Veeteelt.