Een waarheid als een koe

Preventieve maatregelen: vergroten van de weerbaarheid van de leeftijdsgroepen, maatregelen omverspreiding van salmonella tussen de diverse leeftijdsgroepen en insleep van een nieuwe salmonella infectie te voorkomen. Opsporen en afvoeren van dragers.  

In de risicoanalyse van het melkveebedrijf met KoeKompas gaat het vaak over een storing in de droge stof opname van één of meerdere diergroepen. Dat is misschien wel de grootste […]

De droge stof opname (kwantiteit en kwaliteit) van  eigen ruwvoer voorspelt melkproductie, diergezondheid, dierwelzijn en levensduur.

Bodemkwaliteit en bemestingsplan voorspellen de ruwvoerkwaliteit.

Voor de weerbaarheid van melkkoeien, droogstaande koeien en jongvee is een goede mineralenvoorziening essentieel. Het eigen ruwvoer vormt de basis, verstrekking van mineralen via het rantsoen of via mineralenbolussen is aanvullend en vraagt nogal eens maatwerk per bedrijf.

Laat om te beginnen van de belangrijke partijen graskuil en mais een ruwvoeronderzoek met mineralenanalyse uitvoeren. Aanvulling kan dan veel gerichter. Met weidegras in het rantsoen kunt u de aanvulling op deze analyses baseren, maar schenk extra aandacht aan een belangrijk element als magnesium.

Verder kan bloedonderzoek op koper, zink, selenium en jodium bij een steekproef van 5 pinken veel informatie geven, bij voorbeeld aan het einde van het weideseizoen bij opstallen. Voor melkkoeien kunt u een mineralencheck op koper, zink, selenium en jodium laten uitvoeren in tankmelk.

Hoog celgetal kost liters…

Celgetal Productiederving
100.000 0,5 kg / koe/ dag
200.000 1,0 kg / koe / dag
300.000 1,5 kg / koe / dag
400.000 2,0 kg / koe / dag
500.000 2,5 kg / koe / dag

Ook dit jaar weer FarmWalk+ bijeenkomsten voor dierenartsen. Integraal kijken naar weidegang. Meer informatie? Stuur een mail naar info@deboerenveearts.nl.

Klauwbekappen als het nodig is: licht gevoelig lopende koeien (locomotiescore 2) direct onder handen nemen.

Haal meer uit eigen ruwvoer. Stel nu een beweidings- en bemestingsplan op voor 2017.