Een waarheid als een koe

Beweidingsplan 2021: bij een goede draagkracht tijdig beginnen met weiden. (Vroeg) voorjaarsgras bespaart krachtvoer!

Bemestingplan 2021 in januari maken: basis voor goede vers gras- en ruwvoerkwaliteit.

Ruwvoerkwaliteit voorspeld door:

  • Bodem, graslandbeheer, botanische samenstelling  en bemesting
  • Kennis van beweiding
  • Maaitijdstip, in- en uitkuilmanagement
Melkproductie, diergezondheid, dierenwelzijn en levensduur o.a. voorspeld door:
  • Ruwvoerkwaliteit
  • Diergezondheidsstatus
  • Jongveeopfok (incl. stierkeuze)
  • Droogstand en transitie
  • Voeding melkkoeien: kennis om in te spelen op de processen in pens en stofwisseling

Weidegang in het voorjaar kan wel tot 2 kg krachtvoer per koe per dag uitsparen!

Kringlooplandbouw
1.Goede Landbouw Praktijk: goed bodem- en graslandbeheer, goede botanische samenstelling, goede voeding van de gewassen, kennis van de percelen
2.Gezond vee, lage veevervanging: beperkt jongvee
3.Passende melkproductie met goede gehalten, veestapel die past bij je bedrijf
4.Hoge kwaliteit eigen voedermiddelen (vers gras, graskuil, mais): hoge ruwvoerefficiëntie, besparing op eiwitaankoop
5.Weidegang
6.Zelf energie produceren (zonnepanelen, windmolens)

 

Preventieve maatregelen: vergroten van de weerbaarheid van de leeftijdsgroepen, maatregelen omverspreiding van salmonella tussen de diverse leeftijdsgroepen en insleep van een nieuwe salmonella infectie te voorkomen. Opsporen en afvoeren van dragers.  

In de risicoanalyse van het melkveebedrijf met KoeKompas gaat het vaak over een storing in de droge stof opname van één of meerdere diergroepen. Dat is misschien wel de grootste […]

De droge stof opname (kwantiteit en kwaliteit) van  eigen ruwvoer voorspelt melkproductie, diergezondheid, dierwelzijn en levensduur.

Bodemkwaliteit en bemestingsplan voorspellen de ruwvoerkwaliteit.