Een waarheid als een koe

Ook dit jaar weer FarmWalk+ bijeenkomsten voor dierenartsen. Integraal kijken naar weidegang. Meer informatie? Stuur een mail naar info@deboerenveearts.nl.

Klauwbekappen als het nodig is: licht gevoelig lopende koeien (locomotiescore 2) direct onder handen nemen.

Haal meer uit eigen ruwvoer. Stel nu een beweidings- en bemestingsplan op voor 2017.

Indrukwekkende feiten en cijfers van de NL melkveehouderij en zuivelsector: zie http://www.nzo.nl/nl/feiten-cijfers/ of onder links

BVD uitbraak kost 1-3 cent per liter melk. Zie onder Publicaties: Grote economische impact van BVD.

Iedere week in de weideperiode: De Weideman met praktische informatie over weidegang, ook onder de moeilijke omstandigheden van 2016…. Meld je aan op www.stichtingweidegang.nl.

 

Kuilkwaliteit en verteringskarakteristieken zijn te sturen door de juiste beslissingen in het bemestings- en ruwvoederwinningsplan.

VEM, RE, DS, suikergehalte en verteerbaarheid van  de celwanden hebt u voor een belangrijk deel zelf in  de hand….

Motie Tweede Kamer: kalf langer bij de koe. Een risicovolle actie op 80% van de Nederlandse melkveebedrijven!

Optimalisatie van de melkproductie levert meer op dan maximalisatie….

Altijd al willen weten hoe de koe inwendig er uit ziet? Kijk onder links 3D anatomie van de koe.