Een waarheid als een koe

Bodemkwaliteit en bemestingsplan voorspellen de ruwvoerkwaliteit.

Voor de weerbaarheid van melkkoeien, droogstaande koeien en jongvee is een goede mineralenvoorziening essentieel. Het eigen ruwvoer vormt de basis, verstrekking van mineralen via het rantsoen of via mineralenbolussen is aanvullend en vraagt nogal eens maatwerk per bedrijf.

Laat om te beginnen van de belangrijke partijen graskuil en mais een ruwvoeronderzoek met mineralenanalyse uitvoeren. Aanvulling kan dan veel gerichter. Met weidegras in het rantsoen kunt u de aanvulling op deze analyses baseren, maar schenk extra aandacht aan een belangrijk element als magnesium.

Verder kan bloedonderzoek op koper, zink, selenium en jodium bij een steekproef van 5 pinken veel informatie geven, bij voorbeeld aan het einde van het weideseizoen bij opstallen. Voor melkkoeien kunt u een mineralencheck op koper, zink, selenium en jodium laten uitvoeren in tankmelk.

Hoog celgetal kost liters…

Celgetal Productiederving
100.000 0,5 kg / koe/ dag
200.000 1,0 kg / koe / dag
300.000 1,5 kg / koe / dag
400.000 2,0 kg / koe / dag
500.000 2,5 kg / koe / dag

Ook dit jaar weer FarmWalk+ bijeenkomsten voor dierenartsen. Integraal kijken naar weidegang. Meer informatie? Stuur een mail naar info@deboerenveearts.nl.

Klauwbekappen als het nodig is: licht gevoelig lopende koeien (locomotiescore 2) direct onder handen nemen.

Haal meer uit eigen ruwvoer. Stel nu een beweidings- en bemestingsplan op voor 2017.

Indrukwekkende feiten en cijfers van de NL melkveehouderij en zuivelsector: zie http://www.nzo.nl/nl/feiten-cijfers/ of onder links

BVD uitbraak kost 1-3 cent per liter melk. Zie onder Publicaties: Grote economische impact van BVD.

Iedere week in de weideperiode: De Weideman met praktische informatie over weidegang, ook onder de moeilijke omstandigheden van 2016…. Meld je aan op www.stichtingweidegang.nl.

 

Kuilkwaliteit en verteringskarakteristieken zijn te sturen door de juiste beslissingen in het bemestings- en ruwvoederwinningsplan.

VEM, RE, DS, suikergehalte en verteerbaarheid van  de celwanden hebt u voor een belangrijk deel zelf in  de hand….