Een waarheid als een koe

Een koe is een herkauwer en kan van gras melk maken. Aandacht voor de pens en een goede pensfunctie hoort daarom centraal te staan in de voeding van de koe!

Drinkwater:

een pas afgekalfde koe heeft dorst. Hebt u in de afkalfstal een drinkwaterbak die 40 liter water in 2 minuten kan geven?

Drinkwater:

een melkkoe drinkt in de zomer gemiddeld 125 liter water per dag. Hebt u voor 100 koeien 12500 liter water per dag beschikbaar?

Voorkom roest in de koe: mooi artikel in Melkveemagazine van 1 mei 2015!

40 % van de para-tbc dragers is vóór de leeftijd van twee jaar op te sporen….

Goede ruwvoerproductie van grasland en maisland en een minimale droge stof opname van 14 kg uit ruwvoer per melkkoe per dag is de sleutel tot succes in het nieuwe quotumloze tijdperk….

Ga je voor weidegang? Maak dan eerst een beweidingsplan en dan pas het bemestingsplan voor 2015!

In het algemeen hoort een gemiddelde melkkoe rond 170 dagen in lactatie minimaal 14 kg droge stof uit ruwvoer op te nemen….

Registratie van voorkomende klauwaandoeningen op papier of digitaal helpt mee om gericht te verbeteren. Goed voor welzijn en levensduur van de koeien!

Melkveehouders hebben in de afgelopen decennia op het gebied van mest en mineralen heel erg veel gepresteerd. Zie onder publicaties het artikel uit V-focus.