Ruwvoerkwaliteit voorspeld door:

  • Bodem, graslandbeheer, botanische samenstelling  en bemesting
  • Kennis van beweiding
  • Maaitijdstip, in- en uitkuilmanagement
Melkproductie, diergezondheid, dierenwelzijn en levensduur o.a. voorspeld door:
  • Ruwvoerkwaliteit
  • Diergezondheidsstatus
  • Jongveeopfok (incl. stierkeuze)
  • Droogstand en transitie
  • Voeding melkkoeien: kennis om in te spelen op de processen in pens en stofwisseling