Kringlooplandbouw
1.Goede Landbouw Praktijk: goed bodem- en graslandbeheer, goede botanische samenstelling, goede voeding van de gewassen, kennis van de percelen
2.Gezond vee, lage veevervanging: beperkt jongvee
3.Passende melkproductie met goede gehalten, veestapel die past bij je bedrijf
4.Hoge kwaliteit eigen voedermiddelen (vers gras, graskuil, mais): hoge ruwvoerefficiƫntie, besparing op eiwitaankoop
5.Weidegang
6.Zelf energie produceren (zonnepanelen, windmolens)